Euroregio n.o. - "Vzdelávame pre vašu budúcnosť"


Naša stránka ponúka komplexné služby v oblasti vzdelávania a rekvalifikácie pre rôzne cieľové skupiny. Poskytujeme školenia, workshopy a rekvalifikačné kurzy navrhnuté na mieru, ktoré pomáhajú rozvíjať potrebné zručnosti a znalosti pre úspech v modernom pracovnom prostredí.

Čo Vás čaka?

Pri príprave a realizácii projektov, najmä v oblasti vzdelávania, školení a rekvalifikácií, je dôležité zabezpečiť komplexný management, ktorý zahŕňa všetky fázy projektu od počiatočného návrhu až po ukončenie a vyhodnotenie. Tu je podrobný popis toho, čo všetko obnáša možnosť pripraviť projekty a zabezpečiť kompletný euro management

Analýza a Plánovanie 

 • Identifikácia potrieb: Analýza vzdelávacích potrieb cieľovej skupiny a trhu.

 • Stanovenie cieľov: Jasné definovanie cieľov projektu, ktoré sú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené (SMART).

 • Harmonogram: Vytvorenie časového plánu pre všetky aktivity projektu.


Školenia a Rozvoj Tímu 

 • Školenia pre tím: Poskytovanie školení a rozvojových príležitostí pre členov projektového tímu.

 • Zvyšovanie kvalifikácie: Podpora ďalšieho vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie tímu na zabezpečenie vysokokvalitného manažmentu projektov.

Realizácia 

 • Riadenie tímu: Efektívne riadenie a koordinácia projektového tímu.

 • Implementácia aktivit: Realizácia všetkých naplánovaných aktivít podľa harmonogramu.

 • Monitorovanie a kontrola: Priebežné sledovanie postupu prác a porovnávanie s plánom, vykonávanie potrebných úprav.

Prečo s nami spolupracovať?

Pri ponuke tvorby analýz a štúdií vo vybraných segmentoch pre školstvo a vzdelávanie je dôležité poskytovať komplexné a detailné služby, ktoré pomôžu školám, vzdelávacím inštitúciám a ďalším zainteresovaným stranám zlepšiť svoje procesy a dosiahnuť lepšie výsledky. Tu je prehľad, čo by takáto ponuka mala zahŕňať.

Hodnotenie Programov a Kurzov

 • Hodnotenie účinnosti: Meranie úspešnosti existujúcich vzdelávacích programov a kurzov.

 • Zber spätnej väzby: Získavanie spätnej väzby od účastníkov kurzov a programov.

 • Dopadová analýza: Hodnotenie dlhodobého dopadu programov na študentov a komunitu.

Štúdie na Mieru 

 • Špecifické segmenty: Vytváranie štúdií pre konkrétne segmenty vzdelávacieho systému, ako sú základné školy, stredné školy, vysoké školy alebo odborné vzdelávanie.

 • Tematické analýzy: Zameranie na konkrétne témy ako digitálne vzdelávanie, inkluzívne vzdelávanie, udržateľnosť vo vzdelávaní atď.

 • Regionálne analýzy: Štúdie zamerané na konkrétne geografické oblasti a ich vzdelávacie potreby a výzvy.

Poradenstvo a Podpora 

 • Odborné konzultácie: Poskytovanie odborných konzultácií pri tvorbe a implementácii vzdelávacích projektov a programov.

 • Podpora pri implementácii: Asistencia pri realizácii navrhnutých opatrení a projektov.

 • Školenia pre vedenie a učiteľov: Poskytovanie školení a workshopov pre zvýšenie kompetencií vedenia a učiteľského zboru.

Prečo práve naši lektori?


Kvalifikovaní Lektori

Naši lektori sú nielen odborníkmi vo svojich oblastiach, ale aj skvelými pedagógmi. Dokážu efektívne komunikovať, motivovať a inšpirovať účastníkov.

Profesionálny prístup

Veríme, že každý účastník je jedinečný, a preto prispôsobujeme naše programy jeho individuálnym potrebám a cieľom. Naše vzdelávacie plány sú šité na mieru, aby zabezpečili maximálnu efektivitu a uspokojenie potrieb každého účastníka.

Skúsenosti a odbornosť

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a školení. Náš tím tvoria kvalifikovaní odborníci s bohatými skúsenosťami a hlbokými znalosťami vo svojich odboroch.

O nás

Spolupráca s podnikmi pri sprostredkovaní duálneho vzdelávania a zabezpečení praxe pre žiakov stredných odborných škôl je kľúčovým prvkom pre efektívnu prípravu mladých ľudí na pracovný trh. Táto forma vzdelávania kombinuje teoretické vyučovanie v škole s praktickým výcvikom priamo v podniku, čím zabezpečuje, že študenti získajú relevantné skúsenosti a zručnosti priamo v pracovnom prostredí. Tu sú hlavné aspekty tejto spolupráce.

Čo hovoria naši klienti na vzdelávanie

Počúvajte od našich spokojných klientov o ich skúsenostiach pri práci s nami.
Adam
Pomohli mi maximalizovať moje projekty a štúdie zamerané na konkrétne geografické oblasti a ich vzdelávacie potreby a výzvy.
Erik
Skvelý prístup školiteľa. Na každé otázky v rámci môjho podnikanie mi zodpovedal.
Jozef
Tím je odborný, responsívny a venuje si čas na porozumenie mojim konkrétnym vzdelávacím potrebám.

Pripravení na realizáciu vzdelávania, vzdelávacích aktivít školení a rekvalifikácií?

Spoločne Vám pomôžeme dosiahnuť výsledok.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ešte dnes, aby ste mohli dohodnúť konzultáciu.
Názov E-mail Správa Potvrdiť

Švermova 10 97701 Brezno

+421 949 750 400

info@euroregio.sk